ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Η δήλωση συμμετοχής στον αγώνα προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των κανονισμών.

Οι δρομείς που θα συμμετέχουν πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται ότι θα τρέξουν, με δική τους ευθύνη, σε δημόσιο δρόμο, όπου θα υπάρχει διέλευση τροχοφόρων και θα είναι εκτεθειμένοι στις όποιες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα του αγώνα.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δήλωση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους.

Για την παραλαβή του αριθμού, είναι απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής μέσα από την ιστοσελίδα του αγώνα.
Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή η οποία έχει τακτοποιηθεί οικονομικά.

Ο/Η δρομέας που συμμετέχει συναινεί στην ελεύθερη χρήση του ονόματός του/ης και της εικόνας του/ης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης και γενικώς επιτρέπει την προβολή του ονόματός του/ης και της εικόνας του/ης σε οτιδήποτε δημοσιοποιηθεί και έχει σχέση με τον αγώνα.

Ο/Η δρομέας συγκατατίθεται να δώσει τα στοιχεία του/ης για λόγους εγγραφής και ενημέρωσης για επικοινωνία μέσω SMS και email. Αποδέχεται ότι o διοργανωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχει στο παρόν προκειμένου να του/ης αποσταλεί πρόσθετη επικοινωνία που αφορά σε ενέργειες μάρκετινγκ, τόσο του ιδίου όσο και των χορηγών του. Είναι ενήμερος/η ότι η περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων είναι 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των αγωνισμάτων. Στη συνέχεια τα δεδομένα διαγράφονται.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι διοργανωτές του αγώνα απαλλάσσονται πλήρως από οποιαδήποτε ευθύνη και αξίωση δική μου ή των οικείων μου για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη της υγείας μου, τυχόν τραυματισμό ή και απώλεια της ζωής μου καθώς και κάθε έτερη βλάβη που τυχόν προκύψει πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά το τέλος του, ρητώς δε και ανεκκλήτως παραιτούμαι από κάθε σχετική αξίωση.

Η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας google forms και στο πλαίσιο διεκπεραίωσης της δήλωσής του, ενδέχεται να λαμβάνει γνώση και να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει εδώ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής, αποδέχομαι τους όρους χρήσης.

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Αναμνηστικά θα απονεμηθούν :

  • στους 3 πρώτους  και στις 3 πρώτες νικητές/τριες της γενικής κατάταξης

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ο χρόνος που δίνεται για τον τερματισμό   είναι αυστηρά 50 λεπτά.

Πέραν αυτού του χρονικού ορίου ο κάθε δρομέας που θα κινείται στην διαδρομή θα τερματίσει με δική του/της ευθύνη.

 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η σήμανση της διαδρομής ορίζεται από ταινίες έργου (χρώματος  άσπρου και κόκκινου) που δείχνουν την σωστή πορεία του αθλητή καθώς και βέλη χρώματος μπλε. Σε καίρια σημεία της διαδρομής και σε περίπτωση που τα παραπάνω υλικά μέσα κριθούν ενδεχομένως ανεπαρκή, θα υπάρχουν εθελοντές που θα καθοδηγούν τους αθλητές. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία του αγωνιζόμενου για το κατά πόσο κινείται εντός της χαραχθείσας διαδρομής.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο κάθε δρομέας τρέχει με δική του/ης ευθύνη και ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές σε περίπτωση τραυματισμού του/ης, ή προβλήματος υγείας που τυχόν του ή της παρουσιασθεί κατά την διάρκεια του αγώνα ή και μετά τον αγώνα,  όπως ρητά αναφέρεται και στην υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει και υποβάλλει. Με την φροντίδα όμως της διοργάνωσης σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής θα υπάρχουν Εθελοντικές Διασωστικές Ομάδες και εθελοντές γιατροί που θα καλύπτουν τον αγώνα.

 

ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό. Όλες οι συσκευασίες των υγρών ή στερεών σκευασμάτων, που θα καταναλωθούν, κατά μήκος της διαδρομής, πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων που θα υπάρχουν στους σταθμούς τροφοδοσίας και σε απόσταση 20 μέτρων μετά από αυτούς ή στον τερματισμό.

 

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ  

Σταθμός ανεφοδιασμού θα υπάρχει:

Στον 3ο χλμ. με νερό και ισοτονικό

Στον τερματισμό θα έχουμε φρούτα, χυμό, μπανάνα και το τοπικό μπουρουγούρι που με μεράκι θα παρασκευάσουν οι κάτοικοι της Περαχώρας

 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

Θα δοθούν σε κάθε δρομέα που θα αγωνιστεί  και θα περάσει τη γραμμή του τερματισμού.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αλλοιώνει το ύφος του αγώνα.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Ο διοργανωτής μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις διαδρομές αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλητών. Επίσης μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να ματαιώσει ή αναβάλλει τον αγώνα λόγω κακοκαιρίας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

 ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

– Να συμβουλευτεί το δελτίο καιρού για την ημέρα του αγώνα και να επιλέξει τον  κατάλληλο ρουχισμό  και εξοπλισμό για τον αγώνα.

-Να μελετήσει τους χάρτες της διαδρομής για να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της (υψομετρικό προφίλ, έντονες ανηφόρες, επικίνδυνα σημεία κλπ).

– Να είναι έγκαιρα στη γραμματεία του αγώνα για την παραλαβή του αριθμού και του chip.

–   Να υπολογίσει αν τα σημεία ανεφοδιασμού τον καλύπτουν ή χρειάζεται να έχει και δικά του υγρά ή άλλα εφόδια.

–  Να έχει κατά την διάρκεια του αγώνα την προσοχή του στην σήμανση. Σε περίπτωση που  χάσει την σήμανση να επιστρέψει  μέχρι να βρει το σημείο που ήταν εντός της σωστής διαδρομής.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

– Δίνουμε προτεραιότητα στους δρομείς  που ακολουθούν και θέλουν να προσπεράσουν.

–  Ζητάμε με ευγενικό τρόπο στον προπορευόμενο/η να μας κάνει χώρο για να προσπεράσουμε.

– Βοηθάμε κάποιον να έχει τραυματιστεί ή έχει πάρει λάθος δρόμο.

 

ΚΟΣΤΟΣ

Η οικονομική συνεισφορά του αθλητή είναι 5 ευρώ και καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς και στο όνομα του συνδιοργανωτή συλλόγου «Ένωση Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας», αριθ. Λογαριασμού GR0901725230005523077994735

Ως αιτιολογία να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντα δρομέα και η διαδρομή

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες της προκήρυξης.