ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Η δήλωση συμμετοχής στον αγώνα προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των κανονισμών.

Οι αθλητές που θα αγωνιστούν πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται ότι θα τρέξουν, με δική τους ευθύνη, σε δημόσιο δρόμο, όπου θα υπάρχει διέλευση τροχοφόρων και θα είναι εκτεθειμένοι στις όποιες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα του αγώνα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δήλωση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν αθλητές άνδρες και γυναίκες, με καλή σχετικά φυσική κατάσταση όπως και παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους, μετά από Υπεύθυνη – Εγκριτική Δήλωση του γονέα.

Για την παραλαβή του αριθμού, είναι απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής μέσα από την ιστοσελίδα του αγώνα και η ενυπόγραφη κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα διανέμεται στη γραμματεία του αγώνα.
Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή η οποία έχει τακτοποιηθεί οικονομικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Θα απονεμηθούν κύπελλα:

   • στους 3 πρώτους και στις 3 πρώτες νικητές/τριες της γενικής κατάταξης.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η σήμανση της διαδρομής ορίζεται από ταινίες έργου (χρώματος  άσπρου και κόκκινου) που δείχνουν την σωστή πορεία του αθλητή καθώς και βέλη χρώματος μπλε. Σε καίρια σημεία της διαδρομής και σε περίπτωση που τα παραπάνω υλικά μέσα κριθούν ενδεχομένως ανεπαρκή, θα υπάρχουν εθελοντές που θα καθοδηγούν τους αθλητές. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία του αγωνιζόμενου για το κατά πόσο κινείται εντός της χαραχθείσας διαδρομής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο κάθε αθλητής/ρια τρέχει με δική του/ης ευθύνη και ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές σε περίπτωση τραυματισμού του/ης, ή προβλήματος υγείας που τυχόν του/ης παρουσιασθεί κατά την διάρκεια του αγώνα ή και μετά τον αγώνα,  όπως ρητά αναφέρεται και στην υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει και υποβάλλει. Με την φροντίδα όμως της διοργάνωσης σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής θα υπάρχουν Εθελοντικές Διασωστικές Ομάδες και εθελοντές γιατροί που θα καλύπτουν τον αγώνα.

ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό. Όλες οι συσκευασίες των υγρών ή στερεών σκευασμάτων, που θα καταναλωθούν, κατά μήκος της διαδρομής, πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων που θα υπάρχουν στους σταθμούς τροφοδοσίας και σε απόσταση 20 μέτρων μετά από αυτούς ή στον τερματισμό.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Στο σταθμό ανεφοδιασμού στο 3,5 χλμ θα υπάρχει νερό και ισοτονικό, ενώ στον τερματισμό χυμός και μπανάνα.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

Θα δοθούν σε κάθε αθλητή/τρια που θα αγωνιστεί  και θα περάσει τη γραμμή του τερματισμού.

ΚΟΣΤΟΣ

Η οικονομική συνεισφορά του αθλητή είναι 5 ευρώ και καταβάλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς και στο όνομα του συνδιοργανωτή συλλόγου «Ένωση Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας», αριθ. Λογαριασμού GR0901725230005523077994735. 
Ως αιτιολογία να αναγράφεται το όνομα του αθλητή/τριας.

Advertisements