ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δήλωση Συμμετοχής στον 6ο δρόμο σύζευξης αρχαιολογικών χώρων  «Θέρμαι – Ναός Ακραίας Ήρας»


Δήλωση Συμμετοχής στον 4ο Γύρο της Λίμνης Ηραίου


Δήλωση Συμμετοχής στον 5ο Ηραίο δρόμο «Όραμα Ελπίδας» 800μ.

Υπεύθυνη Δήλωση Αθλητή