ΑΘΛΟΣ+ΕΝΕΡΓΕΙΑ


ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΤΥΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


1.-Στην Περαχώρα Κορινθίας, σήμερα, την 19η.6.2015 και με πρωτοβουλία 1. Του Προοδευτικού Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου (Π.Ε.Μ.Σ.) Περαχώρας, ως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Φίλιππα Ν. Θυμή, 2. Της Ένωσης Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Περαχώρας, ως νομίμως εκπροσωπείται εκ του Προέδρου αυτού κ. Σωτηρίου Μ. Πρωτοπαππά, 3. Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Περαχώρας, ως νομίμως εκπροσωπείται εκ της Προέδρου αυτού κας Κωνσταντίνας Μ. Ράπτη, 4. Του Εξωραϊστικού Συλλόγου Οικιστών Λίμνης Ηραίου, ως νομίμως εκπροσωπείται εκ του Προέδρου αυτού κ. Παναγιώτη Σπ. Θώδη, 5. Του Ορειβατικού Συλλόγου Λουτρακίου, ως νομίμως εκπροσωπείται εκ του Προέδρου αυτού κ. ∆ημητρίου Γ. Καραχρίστου καθώς και των φυσικών προσώπων-όλων εξεχόντων δημοτών ∆ήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και συγκεκριμένα των 6. ∆ημητρίου Σ. Βασιλείου, 7. Μαρίκας Ν. Γεωργίου, 8. Κοσμά Χ. Θεμέλιου, 9. Ιωάννου Β. Καραπανάγου, 10. Ιωάννου Φ. Κυριακόπουλου, 11. Μαρίας Β. Μίχα, 12. Κωνσταντίνου Π. Παπαδημητρίου, 13. Παναγιώτη Χ. Παππά, 14. Φωτεινής Φ. Παππά, 15. Αθανάσιου Κ. Πρωτοπαππά, 16. Πετρούλας Σ. Τερζή, συμφωνείται η άτυπη συνεργασία τους και ανταλλαγή απόψεων προς επίτευξη της προαγωγής του πολιτισμού, αθλητισμού και κάθε έτερου ευγενούς σκοπού στον τόπο της Περαχώρας. Όλοι οι ανωτέρω φέρουν τον τιμητικό τίτλο του «ιδρυτικού μέλους» του ως άνω Άτυπου Σχήματος Συνεργασίας, ενώ τον ως άνω τίτλο θα εξακολουθούν να φέρουν και μετά την λήξη της θητείας τους οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των ανωτέρω Συλλόγων, όλων προσυπογραφόντων την παρούσα πράξη.
Ο Αθλητικός Όμιλος Περαχώρας, ο οποίος συμμετείχε στη διοργάνωση και διεξαγωγή του 1ου Ημιμαραθωνίου ∆ρόμου Σύζευξης Αρχαιολογικών Χώρων (Αρχαίες Θέρμαι Λουτρακίου- Ηραίον Περαχώρας), δεν εκπροσωπήθηκε σε καμία προπαρασκευαστική συνάντηση, καίτοι προσκλήθηκε προς τούτο
με συνέπεια να μην προσυπογράψει την παρούσα Συστατική
Πράξη Άτυπου Σχήματος Συνεργασίας.
Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισής του στο μέλλον δύναται να προσυπογράψει, ως ιδρυτικό μέλος, άνευ αιτήσεως.


2.-Ως τόπος δραστηριοποίησης του ως άνω σχήματος συνεργασίας ορίζεται η Περαχώρα Κορινθίας.


3.-Σκοπός της δημιουργίας του ως άνω Άτυπου Σχήματος Συνεργασίας των Συλλόγων της Περαχώρας αλλά και εξεχόντων μελών της κοινωνίας της είναι η προβολή της περιοχής, όπως ενδεικτικά μέσω της συμβολής στη διοργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων, (π.χ. Ημιμαραθώνιος ∆ρόμος ΑΘΛΟΣ+ ΕΝΕΡΓΕΙΑ), είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο άλλων εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος, η συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν το αθλητικό πνεύμα, την άμιλλα και το
‘‘Ευ Αγωνίζεσθαι’’, καθώς και η εθελοντική συμμετοχή σε άλλες δράσεις ανθρωπιστικού ή πολιτιστικού περιεχομένου.


4.-Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του Άτυπου Σχήματος Συνεργασίας των Συλλόγων της Περαχώρας και σημαντικών δημοτών μας ενδεικτικά συμφωνείται η αφιλοκερδής συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, η επαφή εξουσιοδοτημένων μελών του Σχήματος με τις Αρχές και άλλους φορείς.


5.-Το ως άνω Άτυπο Σχήμα Συνεργασίας των Συλλόγων της Περαχώρας και εξεχόντων μελών της κοινωνίας μας δεν έχει κερδοσκοπικό ή πολιτικό χαρακτήρα και απέχει από κάθε εκδήλωση αντιβαίνουσα στον σκοπό και στη γενικότερη φιλοσοφία ίδρυσής του, η οποία έγκειται μόνο στην προβολή της Περαχώρας, μέσω της άτυπης συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων όλων των συλλόγων αλλά και σημαντικών επιστημονικών προσωπικοτήτων.


6.-Οι διατάξεις της παρούσας Συστατικής Πράξης τροποποιούνται ή συμπληρώνονται, κατά τις προβλεπόμενες συναντήσεις όλων των μελών, ιδρυτικών και μη, οι οποίες για να θεωρηθούν σε απαρτία πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ των εγγεγραμμένων.
Οι αποφάσεις για τις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων.


ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Document-page-003Document-page-004Document-page-005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οργάνωση-Λειτουργία Άτυπου Σχήματος Συνεργασίας


1.-Το Άτυπο Σχήμα Συνεργασίας διευθύνεται από άτυπη Συντονιστική Επιτροπή, που αποτελείται από πέντε τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό, τα οποία προτείνονται από ιδρυτικά μέλη και εκλέγονται, κατά πλειοψηφία, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας μεταξύ των ιδρυτικών μελών.
Εκ περιτροπής και με αλφαβητική σειρά, ένα εξ αυτών αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή των συζητήσεων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της εκάστοτε συνάντησης.
Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αρχής γενομένης από την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους και συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά δίμηνο και όταν απαιτείται εκτάκτως.


2.-Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να ορίσει, κατά περίπτωση,
θεματικές ομάδες, ανάλογα με τις δράσεις του σχήματος.


3.-Το Άτυπο Σχήμα Συνεργασίας συγκροτεί Τεχνική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό, τα οποία προτείνονται από ιδρυτικά μέλη και εκλέγονται, κατά πλειοψηφία, με διετή θητεία και είναι αρμόδια για τους κανονισμούς που διέπουν τους αθλητικούς αγώνες. Εκ περιτροπής, κάθε μέλος της συντονίζει τη συζήτηση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


4.-Συντονιστής της εκάστοτε Οργανωτικής Επιτροπής του Ημιμαραθωνίου ∆ρόμου ΑΘΛΟΣ+ΕΝΕΡΓΕΙΑ αναλαμβάνει μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, που ορίζεται από τα ίδια της τα μέλη. Συντονιστής οποιασδήποτε άλλης Οργανωτικής Επιτροπής αναλαμβάνει είτε μέλος της Συντονιστικής είτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής, που ορίζεται από τα μέλη των δύο αυτών επιτροπών.
Σε περίπτωση κωλύματος, ο Συντονιστής αντικαθίσταται ή αναπληρώνεται από άλλο μέλος, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.


5.-Μέλος του Άτυπου Σχήματος Συνεργασίας γίνεται κάθε Σωματείο και Ένωση, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή Φυσικό πρόσωπο. Η εγγραφή γίνεται με μία απλή αίτηση και δωρεάν. Για την εγγραφή απαιτείται ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών.


Ο Αθλητικός Όμιλος Περαχώρας, ο οποίος συμμετείχε στη διοργάνωση και διεξαγωγή του 1ου Ημιμαραθωνίου ∆ρόμου Σύζευξης Αρχαιολογικών Χώρων (Αρχαίες Θέρμαι Λουτρακίου- Ηραίον Περαχώρας), δεν εκπροσωπήθηκε σε καμία προπαρασκευαστική συνάντηση, καίτοι προσκλήθηκε προς τούτο με συνέπεια να μην προσυπογράψει τη Συστατική Πράξη Άτυπου Σχήματος Συνεργασίας.
Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισής του στο μέλλον δύναται να προσυπογράψει, ως ιδρυτικό μέλος, άνευ αιτήσεως.
Όλα τα μέλη, ιδρυτικά και μη, συναντιούνται δύο φορές το χρόνο,
ανά εξάμηνο για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν και να λάβουν αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Η συζήτηση συντονίζεται από μέλος που εκλέγεται, κατά πλειοψηφία, με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρόντων. Η ημερομηνία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή.
Η Επιτροπή δύναται να προτείνει αιτιολογημένα και έκτακτη συνάντηση, όταν τούτο απαιτείται.


6.-Επίσης συμφωνείται ότι θα τηρείται άτυπα και για κάθε Επιτροπή ξεχωριστά Βιβλίο «πρακτικών», στο οποίο θα καταχωρούνται, από τον εκάστοτε συντονιστή της συνάντησης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συνοπτικά το περιεχόμενο των τοποθετήσεων των μελών και οι αποφάσεις που λαμβάνονται.


7.-Η διάλυση του Άτυπου Σχήματος Συνεργασίας επέρχεται όταν τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα πέντε. Τότε τα βιβλία συναντήσεων παραδίδονται σε ιδρυτικά μέλη του Ομίλου για αρχειοθέτησή τους. Κάθε μέλος δύναται να αποχωρήσει, εφόσον ενημερώσει εγγράφως τη συντονιστική επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους, ένα μήνα πριν την τακτική συνάντησή της.
Επιπλέον ένα μέλος διαγράφεται, μετά από πρόταση ιδρυτικού μέλους και κατόπιν ομόφωνης απόφασης των ιδρυτικών μελών.


8.- Οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος τροποποιούνται ή συμπληρώνονται, κατά τις προβλεπόμενες συναντήσεις όλων των μελών, ιδρυτικών και μη, οι οποίες για να θεωρηθούν σε απαρτία πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ των εγγεγραμμένων.
Οι αποφάσεις για τις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων.


Μεταβατικές διατάξεις:


1.-Συγκροτείται η 1η πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη:

Τακτικά μέλη
α.- Γεωργίου Μαρίκα
β.- Θυμής Φίλιππος
γ.- Θώδης Παναγιώτης
δ.- Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
ε.- Παππάς Παναγιώτης,
με διετή θητεία, αρχής γενομένης από 19ης Ιουνίου 2015


Αναπληρωματικά μέλη:
α.-Ράπτη Κωνσταντίνα


2.-Συγκροτείται η 1η Τριμελής Τεχνική Επιτροπή από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη:


Τακτικά μέλη
α.-Καραχρίστος ∆ημήτριος
β.-Καραπανάγος Β. Ιωάννης
γ.-Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
με διετή θητεία, αρχής γενομένης από 19ης Ιουνίου 2015


Αναπληρωματικά μέλη:
α.-Μίχα Μαρία


3.-Συγκροτείται Οργανωτική-Τεχνική Επιτροπή του 2ου
Ημιμαραθωνίου ∆ρόμου Σύζευξης Αρχαιολογικών Χώρων από:


Τακτικά μέλη:
α.- Βασιλείου ∆ημήτριος
β.- Θεμέλιος Κοσμάς
γ.- Καραπανάγος Β. Ιωάννης
δ.- Καραχρίστος ∆ημήτριος
ε.- Κυριακόπουλος Ιωάννης
στ.- Μίχα Μαρία
ζ.- Παππά Φωτεινή
η.- Πρωτοπαππάς Αθανάσιος
θ.- Πρωτοπαππάς Σωτήριος
ι.- Ράπτη Κωνσταντίνα
ια.- Τερζή Πετρούλα,
με έναρξη λειτουργίας την 19η Ιουνίου 2015 και λήξη την
31η ∆εκεμβρίου 2015


Αναπληρωματικά μέλη:
α.-Μιχάλης Κλεπετσάνης
β.-Στάθης Συλλαϊδής


4.- Η Γραμματεία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή.